यस मिथिला नगरपालिकामा यहाँहरुलाई स्वागत छ । यस कार्यालयको काम काज वारे तपाईहरुको कुनै गुनासो, राय, सुझाव, सल्लाह भए जानकारी उपलब्ध गराई सहयोग गरी दिनुहुन अनुरोध गर्दछौ ।