विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन सम्बन्धमा - श्री (सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरु) मिथिला नगरपालिका !!!