सम्पर्क

सम्पर्क फोन: +९७७ ,०४१-५६००४६

ईमेल : info@mithilamun.gov.np

mithilamunicipality81@gmail.com

ito.mithilamun@gmail.com

फेसबुक पेज : https://www.facebook.com/Mithila-Municipality-Office-1186040151468991/

अन्य प्रतिक्रियाको लागि तलको फर्म भर्नुहोला !