झोलुंगे पुल निर्माण कार्यको लागि सामाजिक परिचालन एवं संगठनात्मक सहयोग सम्बन्धि गै.स.स.स. बाट प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि १५ दिने सूचना -(प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०८०/०२/०५)