डाक बढाबढ सम्बन्धि श्री राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय, मिथिला न. पा. २, नक्टाझिजको सूचना !!!