मिथिला नगरपालिकाको अधिकारक्षेत्र भित्र पर्ने खोलाहरु बाट नदिजन्य पदार्थ संकलन तथा उत्खनन् कार्यको लागि तयार पारिएको प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण (IEE) प्रतिवेदन, २०७८ को संक्षिप्त विवरण !!!