मिथिला नगरपालिकाको आठौं नगरसभा उद्घाटन समारोह, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम पेश । मिति २०७८/०३/१० गते विहिवार ।