मिथिला नगरपालिकाको आठौं नगरसभा बाट आ.व २०७८/०७९ को लागि निम्नानुसारका विधेयकलाई स्वीकृत भयो !!!