मिथिला नगरपालिकाको नवौं नगर शभा - २०७८ (हिँउदे अधिवेशन समारोह) कार्यक्रम सम्पन्न - ( मिति २०७८ साल फागुन ०९ गते सोमबार )!!!