लेखा परिक्षकको नाम सिफारिस गरि पठाउने सम्बन्धमा - श्री (सम्पूर्ण विद्यालयहरु) मिथिला नगरपालिका !!!