वालुवा, गिट्टी, ढुंगा रोडा र ग्राभेलको उत्खनन्, संकलन र विक्री कर संकलन गर्ने ठेक्का बन्दोवस्ती सम्बन्धि स‌शाेधित सुचना ।