विद्यार्थी भर्ना निशुल्क छात्रवृति छनौट,पाठ्यपुस्तक स्वीकृति तथा शुल्क निर्धारण सम्बन्धमा - श्री (सम्पूर्ण संस्थागत विद्यालयहरु) मिथिला नगरपालिका !!!